Fitness Søllested er en underafdeling af Søllested gymnastik forening, men med egen bestyrelse. Centeret ligger på Bøgevej 2, lige ved Højreby hallen. Vi startede 19/11-2011 og har nu ca 100 aktive medlemmer. Centeret er et nøgle center og har åbent fra kl 06 til kl. 22. Når man melder sig ind køber man en nøgle, og den bruger man så til at komme ind og træne, når det passer ind i ens hverdag.

Bestyrelsen i fitness Søllested består af :

 Formand : Anita Mortensen  24639979 
 Næstformand : Lone Jensen  42225624
 Kasserer : Laila Hansen  20195534
 Sekretær : Karen Mogensen  29276127
 Bestyrelsesmedl.: Charlotte Goldbæk  29664257
 Bestyrelsesmedl.: Steffen Galsgaard 20867742
Bestyrelsesmedl.:
 
Mie Dyrløv Hansen  25127458
 Suppleant : Claus Brandt Kristensen 24913441
 Suppleant : Christine Jakobsen  40441423