Generalforsamling Søllested Gymnastikforening 2024

18-02-2024

I overensstemmelse med Søllested Gymnastikforenings vedtægter §4, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:
Mandag d. 25. marts 2024 kl. 19:30 i Højrebyhallens Cafeteria

Du kan – udover at høre årets beretning – bruge din stemmeret og være med til at vælge 1-4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Har du lyst til at være med til at præge Søllested Gymnastikforening, er du velkommen til at melde dit kandidatur inden mødet til formanden på midyha@gmail.com eller på selve generalforsamlingen. Se længere nede, hvilke opgaver bestyrelsen blandt andet varetager.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller.
3. Beretning fra formanden.
4. Beretning fra underudvalg
5. Fremlæggelse af revideret regnskab.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt

Vi har brug for flere bestyrelsesmedlemmer/suppleanter i Søllested Gymnastikforening. Den nuværende bestyrelse har siddet i mange år, og der er brug for fornyelse og nye kræfter.

Hvis du ønsker, at der er et attraktivt tilbud til gymnaster (både små og store) i Søllested Gymnastikforening i fremtiden, så er det nu du giver dig til kende. Vi tilbyder en god og velfungerende bestyrelse med godt humør, stor erfaring og hvor der er mulighed for oplæring i de specifikke arbejdsopgaver, som du vil kunne bidrage med fremover.

Foreningen har virkelig brug for folk, der vil hjælpe i både mere eller mindre grad - så tøv ikke med at tage kontakt til os eller møde op til generalforsamlingen og give din støtte til kende.

Man kan også vælge IKKE at være en del af bestyrelsen, men sidde i et udvalg, som har en specifik opgave f.eks. squash udvalget, eller hjælpe til ved arrangementer såsom afholdelse af Loppemarked, Juletræsfest, fastelavnsfest og lign.

 

Bestyrelsesopgaver (eksempler):

Planlægning af sæson
Kontaktperson til instruktører
Afholdelse af den årlige forårsopvisning
Budgetter og opfølgning på økonomi
Sommerferieaktiviteter
Halbooking
Hjemmeside og Facebook
Markedsføring inkl. Sponsorer
Samarbejde med DGI, Lolland Kommune osv.
Strategi og politikker

Nuværende bestyrelse:
Formand Mie Hansen – på valg
Kasserer Kristian Nørby Nielsen – ikke på valg
Næstformand Tanja Jørgensen - ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Morten Helsted – ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Sara Sørensen – på valg
Bestyrelsesmedlem Stine Schrøder – på valg
Bestyrelsesmedlem Marie Brinch Rahbæk – ikke på valg
Suppleant Mathilde Ugleholdt Madsen – på valg
Suppleant Marie Paaske Nielsen - på valg.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Mail: midyha@gmail.com

Mvh. bestyrelsen.