Generalforsamling SGF 20.03.2023

07-03-2023

I overensstemmelse med Søllested Gymnastikforenings vedtægter §4, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:

 

Mandag d. 20 marts 2023 kl. 20:00 i Højrebyhallens Cafeteria

 

 

Du kan – udover at høre årets beretning – bruge din stemmeret og være med til at vælge 1-4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Vi mangler én kandidat til en af posterne som suppleant, så har du lyst til at være med til at præge Søllested Gymnastikforening, er du velkommen til at melde dit kandidatur inden mødet til formanden på midyha@gmail.com eller på selve generalforsamlingen. Se længere nede, hvilke opgaver bestyrelsen blandt andet varetager.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller.

3. Beretning fra formanden.

4. Beretning fra underudvalg

5. Fremlæggelse af revideret regnskab.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Eventuelt

 

 

Vi har brug for flere bestyrelsesmedlemmer/suppleanter i Søllested Gymnastikforening, fordi vi har vokseværk og ambitioner. Man kan også vælge ikke at være en del af bestyrelsen, men sidde i et udvalg, som har en specifik opgave f.eks. squash udvalget, eller hjælpe til ved arrangementer såsom afholdelse af Loppemarked og lign.

 

 

Bestyrelsesopgaver (eksempler):

 

 

Planlægning af sæson

Kontaktperson til instruktører

Afholdelse af den årlige forårsopvisning Budgetter og opfølgning på økonomi Sommerferieaktiviteter Halbooking Hjemmeside og Facebook Markedsføring inkl. Sponsorer Samarbejde med DGI, Lolland Kommune osv.

Strategi og politikker

 

 

Nuværende bestyrelse:

 

Formand                             Mie Hansen – ikke på valg

 

Kasserer                             Kristian Nørby Nielsen – på valg - genopstiller

 

Næstformand                     Tanja Jørgensen - på valg - genopstiller

 

Bestyrelsesmedlem           Morten Helsted  –  på valg - genopstiller

 

Bestyrelsesmedlem           Sara Sørensen – ikke på valg

 

Bestyrelsesmedlem           Stine Schrøder  – ikke på valg

 

Bestyrelsesmedlem           Marie Brinch Rahbæk – på valg - genopstiller

 

Suppleant      Mathilde Ugleholdt Madsen – på valg – genopstiller

 

Suppleant   xxxxxx 

 

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Mail: midyha@gmail.com

 

 

Mvh. bestyrelsen.